načítavam...
0905 119 338
0905 768 109
kontakty

Riešenie sporov

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Vážení zákazníci, 

Účastník zájazdu, cestujúci má právo obrátiť sa na cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu doporučenou poštou na adresu jej sídla alebo e-mailom na náš mail uvedený v kontaktoch  , ak jeho reklamácia nebola vybavená k jeho spokojnosti, alebo ak má pocit, že cestovná kancelária porušila jeho práva. Ak cestovná kancelária odpovie na reklamáciu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Cestujúci má právo podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov") podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to v zmysle § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na náš mail uvedený v kontaktoch.