načítavam...
0905 119 338
0905 768 109
kontakty

Informácie pred cestou

Vážení  zákazníci, priatelia cestovania,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri výbere a príprave vášho zájazdu prostredníctvom  travelbox.sk
Pred odchodom na dovolenku  venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám:

NON STOP * EMERGENCY

V prípade, že potrebujete kontakt mimo našich otváracích hodín, pohotovostné telefónne číslo na miestneho zástupcu / partnerskú agentúru v destinácii  nájdete vo vašich cestovných dokladoch  /VOUCHER/ GUTSCHEIN/ IHRE REISEUNTERLAGEN . V prípade, že ste si zakúpili zájazd rakúskej, alebo nemeckej CK, delegáti hovoria nemecky / čiastočne anglicky.

LETECKÁ DOPRAVA * ODLET * CHECK – IN

Dostavte sa prosím k  registrácii na Váš let    2 hodiny  pred  plánovaným odletom ,  priamo k registračným pultom  leteckej spoločnosti , ktorej názov máte uvedený vo Vašich letových kupónoch.   Konkrétne číslo registračného pultu „check –in“ , ktorý vybavuje váš let bude uvedené na svetelných informačných tabuliach v odletovej hale letiska.  Pri  registračnom pulte odovzdajte pracovníkovi vaše dokumenty : cestovný pas ,  letový kupón a   registrovanú  batožinu. Pri letoch s prestupom  sa pri podávaní  batožiny uistite, či vaša batožina bude automaticky poslaná /preložená  až do vašej cieľovej destinácie, aby ste tak predišli problémom s nedodaním, resp. oneskorením batožiny.

LETOVÉ  PLÁNY  *  LETOVÉ ČASY

Aktuálne odletové časy sú uvedené vo Vašich letenkových kupónoch. Spravidla bývate informovaní o predbežných letových časoch už pri zakúpení  zájazdu, tieto časy sa však môžu priebežne zmeniť aj v krátkej dobe pred vašim odletom. Zoberte prosím na vedomie, že prvý a posledný deň zájazdov je určený k preprave a nie k samotnému pobytu. Let môže z hľadiska  trvania čiastočne, ale aj celkovo presahovať do nasledujúceho dňa. 

UPOZORNENIE:  Všetky časy  letov uvedené vo vašich letových kupónoch sú  miestne, teda uvádzané vždy v čase, aký je platný v jednotlivých destináciách.   Prepravca a cestovná kancelária si vyhradzuje právo posunu odletových časov z objektívnych dôvodov.  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že registračné pulty  (Check –in) sa zatvárajú 45 minút pred plánovaným odletom. Po uzatvorení registračného pultu už klienti nebudú vybavení a nebude im umožnené nastúpiť na let.

MEŠKANIE LETU

Meškaniu letov niekedy nie je možné zabrániť z rozličných dôvodov – nečakaná nutná údržba lietadla, nepriaznivé poveternostné podmienky, preťažený letový priestor a pod. Bezpečnosť vášho letu má absolútnu prioritu a z tohto dôvodu sa uvedené meškania nikdy nedajú úplne vylúčiť.  Za prípadné časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy nenesie naša spoločnosť žiadnu zodpovednosť a preto refundácie a reklamácie z dôvodu nečerpania služieb sa považujú za neopodstatnené a neposkytuje sa za ne žiadna náhrada. Pri meškaniach letov viac ako 4 hodiny, je možné postupovať v reklamačnom konaní priamo voči leteckému prepravcovi  v zmysle smernice Európskej komisie  o právach cestujúcich  v leteckej doprave.

V CENE ZÁJAZDU JE ZAHRNUTÉ*

- letecká doprava  v triede „economy“  vrátane letiskových poplatkov 
- transfer  letisko -  hotel  -  letisko  v cieľovej destinácii  / s výnimkou individuálnych príletov/ 
- preprava batožiny v batožinovom priestore lietadla /1 ks/osoba/hmotnosť podľa typu letenky a dopravcu
- preprava príručnej batožiny  /1 ks/osoba/5-8 kg / v kabíne lietadla
- ubytovanie v type izby uvedenom v  poukaze/VOUCHER/ v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu
- stravovanie a ostatné služby  /v zmysle  Zmluvy o obstaraní zájazdu a popisu hotelových služieb hotela 
- telefonická  asistencia nemecky /anglicky hovoriaceho zástupcu miestnej CK
- poistenie pre prípad úpadku CK

V ZÁKLADNEJ CENE  NIE JE ZAHRNUTÉ

- transfer z miesta bydliska na letisko
- fakultatívne služby
- komerčné poistenie osôb, batožiny, storna zájazdu – odporúčame  pripoistiť pri kúpe zájazdu v našej CK

*rozsah poskytovaných služieb pre deti sa môže odlišovať

CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZUM

Prosíme Vás, aby ste si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť vašich cestovných dokladov a informovali sa, či nepotrebujete pre vstup do krajiny vízum. V prípade, že je váš let realizovaný s prestupom v krajine s vízovou povinnosťou /napr. cez Kanadu, alebo USA/ ubezpečte sa vopred, či nepotrebujete tranzitné vízum, alebo elektronickú registráciu ETA, ESTA.  V mnohých krajinách sveta sa vyžaduje platnosť cestovného dokladu ešte 6 mesiacov po odchode z krajiny.

UPOZORNENIE :  V zmysle nariadenia EÚ  musí  mať každé dieťa vystavený samostatný  cestovný pas !  Ak dieťa cestuje v sprievode inej osoby ako je rodič, odporúčame zobrať so sebou aj písomné povolenie oboch rodičov/zákonných zástupcov so súhlasom na vycestovanie s inou osobou, vyhotovenom v jazyku krajiny do ktorej cestujete, resp. s anglickým prekladom, pričom pravosť podpisov by mala byť overená notárom. Všetci cestujúci sa pri registrácii na letisku (check-in) musia preukázať platným cestovným dokladom (PAS  alebo OP pre krajiny EÚ) spĺňajúcim podmienky vstupu do cieľovej krajiny a v prípade potreby aj vízom.  V opačnom prípade nebude cestujúcemu umožnené nastúpiť na let. Za neplatné cestovné doklady, resp. za neudelené vízum nenesie naša spoločnosť žiadnu zodpovednosť. 

BATOŽINA * PRÍRUČNÁ BATOŽINA * NADVÁHA BATOŽINY * NADROZMERNÁ BATOŽINA* KOČÍK 

Do kabíny lietadla si pre Vašu bezpečnosť a pohodlie zoberte iba príručnú batožinu s hmotnosťou do 5-8 kg a rozmerom max. 55x40x20 cm . Príručná batožina nesmie obsahovať predmety, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť letu, ako napr. lak na vlasy, spray obsahujúci plyn, ostré kovové predmety – nôž, manikúrové nožničky, pilník na nechty, injekčné striekačky a  pod. Vzhľadom na obmedzenia prepravy tekutín a gélov v príručnej batožine venujte prosím pozornosť priloženému letáku kde sú znázornené príslušné obmedzenia a limity. Tieto predmety môžete naďalej prepravovať v batožine – kufroch určených do batožinového priestoru lietadla. Do batožinového priestoru lietadla si dávajte výlučne iba uzamknutú batožinu označenú visačkou s Vašim menom a adresou. Povolená hmotnosť batožiny do batožinového priestoru lietadla je vždy uvedená vo Vašej letenke a to buď  0PC /15/20/23 kg na osobu staršiu ako 2 roky, podľa toho akou leteckou spoločnosťou letíte. V prípade, že je vo vašej letenke v kolónke batožina uvedená skratka 0 / 0PC , nie je vo vašej letenke započítaná preprava žiadnej batožiny do batožinového priestoru a túto si treba doplatiť na mieste pred odletom.  V prípade skratky 1PC ide o jeden kus  batožiny s hmotnosťou max. 23 kg.. Dieťa do 2 rokov (infant) síce nemá nárok na vlastné sedadlo, ale má zvyčajne nárok na  10 KG odovzdávanej batožiny + detský kočík (skladací) odporúčame  zabaliť do ochrannej fólie).   Za nadváhu batožiny nad hmotnosť a počet uvedený vo vašej letenke účtuje každá letecká spoločnosť poplatok, ktorý je pomerne vysoký.  Informáciu o poplatku za nadváhu batožiny nájdete na internetovej stránke vašej leteckej spoločnosti.  Ak si chcete zobrať so sebou športovú/nadrozmernú batožinu (dosku  na surfovanie, golfovú výstroj , bicykel,  kite,  hudobné nástroje alebo inú špeciálnu batožinu, musíte ju nahlásiť už pri objednávaní zájazdu/letu alebo najneskôr 14 dní pred odletom a  jej preprava musí byť z kapacitných dôvodov vopred  odsúhlasená leteckým prepravcom aj organizátorom zájazdu – transferu a pod.  Za špeciálnu batožinu sú účtované poplatky v zmysle platných cenníkov leteckej spoločnosti.

STRATA A MEŠKANIE BATOŽINY

Po príchode na cieľové letisko sú cestujúci povinní bez zbytočného odkladu prevziať svoju batožinu a skontrolovať jej prípadné poškodenie. V prípade straty, alebo poškodenia batožiny sa nevyhnutne obráťte na pult  strát (baggage claim/ lost & found) ešte pred opustením odbavovacieho priestoru letiska v mieste vášho príletu a  spíšte s pracovníkom protokol P.I.R.  - Property Irregularity Report , ktorý slúži ako Váš jediný doklad o meškaní, alebo strate vašej batožiny.  Bez tohto protokolu  letecká spoločnosť prípadnú reklamáciu neuzná. Pri poškodení batožiny odporúčame spraviť ešte v priestore letiska fotografiu poškodenia, ktorá slúži na dokumentáciu pre poisťovňu (ak ste mali uzatvorené cestovné poistenie vrátane poistenia batožiny).

PO PRÍLETE  *  ZASTÚPENIE CK *  DELEGÁT   NA  POBYTOVOM MIESTE

Po prílete do cieľovej destinácie vždy postupujte podľa pokynov letiskového personálu. V prípade krajín s vízovou povinnosťou absolvujete najskôr procedúru zakúpenia, resp. udelenia vstupného víza a prejdite prípadnou pasovou kontrolou.  Vašu batožinu nájdete na páse, ktorého číslo nájdete na informačnej tabuli, na ktorej bude uvedené číslo vášho letu, ktorým ste práve prileteli a číslo pásu na ktorý bude vyložená vaša batožina. Po jej vyzdvihnutí prejdete priestorom colnej kontroly smerom do príletovej haly, kde bude čakať delegát označený názvom a logom cestovnej kancelárie, ktorou je Váš pobyt v cieľovej destinácii organizovaný. V prípade, že si nie ste istí, názov a logo Vášho organizujúceho touroperátora nájdete na vašich cestovných dokumentoch.   Miestny zástupcovia rakúskych a nemeckých cestovných kancelárií hovoria nemecky /čiastočne anglicky/.  Zástupca CK Vám oznámi a ukáže, kde je pre Vás pripravený dopravný prostriedok na transfer do vášho hotela – ubytovacieho zariadenia.  Zoberte prosím na vedomie, že váš transfer nemusí odísť z letiska v momente vášho príchodu a že môže počas trasy zastaviť a vyložiť klientov vo viacerých hoteloch.  Počas pobytu je miestny zástupca CK a partnerská agentúra k dispozícii na telefónnom čísle, ktoré nájdete vo vašich dokladoch – VOUCHER/ GUTSCHEIN/ IHRE REISEUNTERLAGEN.  V niektorých klubových hoteloch a rezortoch nájdete tieto informácie aj v informačných šanónoch CK, alebo na informačných paneloch CK v priestoroch recepcie hotela. V prípade, že v hoteli nie je delegovaný stály zástupca CK,  je vám k dispozícii asistencia  na telefónnom čísle uvedená vo vašich cestovných dokladoch. UPOZORENENIE: Pri skladaných službách typu –  letenka pravidelnou linkou + hotel, individuálne programy, hotel only  a špeciálne akcie na LAST MINUTE,  služba delegáta CK nie je zvyčajne poskytovaná. Informačné a asistenčné služby vám v tomto prípade poskytne na telefón partnerská agentúra v cieľovom mieste /v nemeckom, alebo anglickom jazyku./ Kontakt  nájdete vo vašich cestovných dokladoch – VOUCHER / GUTSCHEIN /IHRE REISEUNTERLAGEN.  

UBYTOVANIE  A  UVOĽNENIE IZIEB

Po príchode na recepciu vášho ubytovacieho zariadenia, predložíte ubytovací poukaz – VOUCHER /GUTSCHEIN  na základe ktorého Vám budú poskytnuté objednané služby. Pri strate a nepredložení tohto dokladu má recepcia právo vaše ubytovanie odmietnuť. Pri registrácii predložíte tiež  cestovný dokument (PAS alebo OP) a vyplníte prihlasovaciu kartu (registration form), na základe ktorej obdržíte kľúče. Prideľovanie izieb je výlučne v kompetencii recepcie ubytovacieho zariadenia a na ich rozdeľovanie nemáme žiadny vplyv. Ubytovacie služby nie sú časovo synchronizované s letovými časmi leteckých spoločností. Podľa medzinárodných pravidiel vzniká nárok na čerpanie hotelových služieb v deň príletu po 14:00 hod. (niekde po 15:00 hod.)  a končí v deň odletu zvyčajne o 12:00 hod. (niekedy do 10:00 hod.) Skorší prílet alebo neskorší odlet neoprávňuje klienta  na dlhšie využitie ubytovacích a stravovacích služieb ani na náhradu nečerpaných služieb. V prípade, že je Váš spiatočný let plánovaný vo večerných resp. nočných hodinách, niektoré z hotelov ponúkajú v závislosti od obsadenosti hotelovej kapacity možnosť doplatiť si predĺžené  použitie izby  až do večerných hodín,  tzv. Day use room.  Informujte sa na recepcii Vášho hotela. V mnohých zariadeniach si môžete batožinu uložiť do úschovne batožiny, príp. označených zberných miest až do času ubytovania sa na izbe, resp. do vášho odchodu z hotela na letisko.

IZBY TYPU   ECONOMY / SPAR ZIMMER / BEST PRICE / LOW COST / FRIENDS / LAST MINUTE

V prípade, že ste si pri objednávke zájazdu zakúpili cenovo zvýhodnené izby typu Economy, Low Cost , Spar Zimmer, Best price , Friends, resp. ste si zakúpili Last minute izby na poslednú chvíľu ,   vezmite prosím na vedomie, že  tieto typy izieb sú izby za zvýhodnenú cenu a môžu byť na  úkor bežného štandardu izieb v danom hoteli. Môžu to byť izby menších rozmerov,  horšie situované kdekoľvek v rámci areálu hotela,  s obmedzeným výhľadom a zariadené v nižšom štandarde.

POČAS VÁŠHO POBYTU

Upratovanie izieb  prebieha v súlade s prevádzkovými zvyklosťami hotela,  zvyčajne denne. V záujme ochrany životného prostredia sa výmena posteľnej bielizne a uterákov  nevykonáva automaticky každý deň. V hoteloch často platí zákaz prinášania jedál a nápojov zakúpených mimo hotela a taktiež sa nesmú vynášať jedlá a nápoje z reštaurácií. Nakoľko je v mnohých krajinách upravovaná pitná voda iným spôsobom ako u nás , neodporúčame v zahraničí nikdy piť vodu z vodovodu, ale len originálne balenú pitnú vodu, ktorú je možné všade zakúpiť.  Rozsah a koncept stravovacích služieb je daný kategóriou ako aj  zvyklosťami hotela a navštívenej krajiny . V jednotlivých destináciách sa môže aj výrazne odlišovať.

VÝLETY  A  POŽIČANIE AUTA

Miestne agentúry a delegáti na mieste vášho pobytu majú pre vás pripravenú širokú škálu výletov do okolia. Výlety sú prevádzkované miestnymi agentúrami. V prípade záujmu o prenájom auta sú Vám tiež k dispozícii. K prenájmu auta v zahraničí budete vždy potrebovať ako garanciu pre prípad poškodenia vozidla  embosovanú kreditnú kartu  s minimálnym úverovým rámcom  600 -1000 EUR , podľa zvyklostí požičovne.  Bežná  debetná platobná karta nie je v požičovni automobilov vo svete akceptovaná. 

ŽELANIA KLIENTOV

Špeciálne želania klientov pri knihovaní zájazdov samozrejme radi vezmeme na vedomie a postúpime ich rezervačnej centrále.  Splnenie Vašich špeciálnych želaní a požiadaviek je však závislé na manažmente hotela resp. majiteľovi ubytovacieho objektu. Tieto želania nie sú súčasťou zmluvných podmienok a za ich plnenie nenesieme  žiadnu zodpovednosť.

PENIAZE  * DOKLADY * CENNÉ PREDMETY

Peniaze, cenné predmety ani cestovné doklady nenechávajte nikdy voľne ležať v hotelovej izbe. Všetkým klientom jednoznačne odporúčame ukladať doklady a cenné predmety do trezoru. Možnosť prenajatia si trezoru ponúka väčšina hotelov strednej a vyššej kategórie. Poplatok za prenájom trezoru bude určite nižší  ako vzniknutá škoda pri prípadnej krádeži, nakoľko hotely ani poisťovne nezodpovedajú za prípadnú stratu alebo odcudzenie voľne položených  cenín z hotelovej izby.

REKLAMÁCIE  SLUŽIEB  !!!

V prípade, že objednané služby nie sú poskytnuté v štandardnej kvalite, či rozsahu v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu,  okamžite  žiadajte nápravu na recepcii ubytovacieho zariadenia, alebo u prepravcu. V prípade, že nie je možné váš problém vyriešiť s recepciou ubytovacieho zariadenia, kontaktujte miestnu agentúru /zástupcu partnerskej CK v pobytovom mieste, ktorej názov a kontakt máte uvedený vo vašich cestovných dokladoch – VOUCHER/ GUTSCHEIN/ IHRE REISEUNTERLAGEN. / Vo väčších klubových rezortoch býva niekedy tento kontakt uvedený aj na informačných tabuliach, alebo  v šanónoch pri recepcii ubytovacieho zariadenia. / Zároveň je potrebné spísať  reklamačný zápis, ktorý je následne podkladom pre reklamačné konanie po návrate z Vášho pobytu. Reklamácie bez zápisu na mieste nie je možné objektívne posúdiť.

VYLÚČENIE Z PREPRAVY  * ODMIETNUTIE  POSKYTNUTIA  SLUŽIEB

Cestovná kancelária ako aj majiteľ ubytovacieho objektu si vyhradzujú  právo odoprieť objednávateľovi - klientovi poskytnutie objednaných služieb v prípade, že  nedodržiava stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu. V takomto prípade objednávateľ – klient stráca nárok na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu alebo jej časti.

SPIATOČNÝ LET – NEPREHLIADNITE !!! 

Najneskôr  jeden deň pred Vašim odchodom, sa informujte na recepcii hotela  o čase  vášho transferu z hotela na letisko , resp.  sledujte informačné tabule,  alebo  informačné šanóny  CK.  V prípade, že máte vo vašich dokladoch /Voucher/ Gutschein/ Ihre Reiseunterladen/ informáciu, že si máte spiatočný transfer z hotela na letisko potvrdiť 24 hodín pred spiatočným letom, nezabudnite tak urobiť !  Nakoľko  môže počas Vášho pobytu dôjsť k posunu termínu spiatočného letového času odporúčame sledovať tieto informácie. V prípade,  že nebudete mať žiadnu informáciu  najneskôr deň pred odletom,  kontaktujte bezodkladne zástupcu CK, alebo vašu agentúru, aby vám túto informáciu zistila a potvrdila.

WEB CHECK IN / ON LINE CHECK IN /POTVRDENIE SPIATOČNÉHO LETU / REKONFIRMÁCIA PRED ODLETOM

Vzhľadom  k prípadným zmenám , štrajkom , nepriazni počasia, ktoré ovplyvňujú leteckú prepravu odporúčame našim klientom vždy najneskôr 48 -24  hodín pred každým letom preveriť si,  či nenastala v plánovanom leteckom spojení zmena. Spojte sa s našou agentúrou , alebo  priamo s leteckou spoločnosťou  a potvrďte si  (tzv. reconfirmation)  spiatočný let a čas odletu, nakoľko počas vášho pobytu mohlo dôjsť k zmene – posunu odletového času. Našim klientom odporúčame vždy vyskúšať ca. 24 hodín pred odletom urobiť si on line/ web check in na webovej  stránke leteckej spoločnosti, ktorá prevádzkuje váš let. Zaregistrujte sa tak už vopred na váš let. Na letisku si v takomto prípade už len podáte vašu batožinu, alebo ak  cestujete len s príručnou batožinou a máte elektronicky vystavenú palubnú vstupenku/boarding pass, môžete pokračovať rovno do tranzitného priestoru letiska k vašej nástupnej bráne /GATE/.

VÍZA

Pre väčšinu dovolenkových destinácií sa od slovenských cestujúcich na krátkodobé turistické cesty vstupné víza nevyžadujú, resp. dajú sa zakúpiť pred cestou online alebo priamo po prílete do krajiny. Vstupné víza s vybavením vopred sú požadované pre krajiny:*

INDIA
ČÍNA
VIETNAM
RUSKO
MJANMARSKO (BARMA)
KAPVERDSKÉ OSTROVY

* ďalšie destinácie, ktoré nie sú dovolenkovými cieľmi a na portáli travelbox.sk sa nepredávajú neuvádzame

Informácie k vízovým povinnostiam, povinným očkovaniam vám poskytneme pri výbere vašej dovolenky.

Pre destinácie s doporučeným alebo povinným očkovaním Vám radi zabezpečíme konzultáciu, resp. termín očkovania na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNM. 

 

 „PRAJEME VÁM ŠŤASTNÚ CESTU A PRÍJEMNÝ POBYT   “