načítavam...
0905 119 338
0905 768 109
kontakty

Cestovné poistenie

V základnej cene zájazdu nie je zahrnuté cestovné poistenie. K zájazdu si môžete priobjednať poistenie Európskej cestovnej poisťovne v rôznych variantách, ktoré obsahujú:
- poistenie liečebných nákladov
- poistenie storna zájazdu
- poistenie batožiny
- úrazové poistenie
- poistenie zodpovednosti za škodu
- asistenčné služby
- pátranie a záchrana
- poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
- poistenie pre prípad prerušenia cesty

 

 

Systém sám vypočíta poistné podľa dĺžky pobytu, počtu osôb a cieľovej destinácie. Na vás je len správne si vybrať.
Podrobné informácie o cestovnom poistení nájdete na www.europska.sk

Dovoľujeme si vás upozorniť, že cestovné poistenie vo vašej kreditnej karte nezahŕňa poistenie storna zájazdu.